Peugeot Garancije

 


Uslovi trogodišnje garancije


Za vozila PEUGEOT proizvođač daje trogodišnju garanciju, koja počinje od dana isporuke vozila, za sve skrivene greške na sklopovima i materijalima u skladu sa ograničenjima koja su navedena u daljem tekstu, ili pređenih 100.000km. Datum isporuke je naveden u Garantnoj potvrdi ( na početku ove knjižice), koja se daje kupcu pri isporuci vozila. Ovom garancijom su obuhvaćena sva PEUGEOT vozila koja se koriste u zemljama u kojima kompanija AUTOMOBILES PEUGEOT ima zvaničnog predstavnika.


Ugovorna garancija se odnosi na:

• Zamenu delova za koje su proizvođač ili njegov zastupnik utvrdili da su neispravni ili njihovu popravku od strane ovlašćenog servisera, besplatno (delovi i rad). Ovim se precizira da se popravka ili zamena mogu obaviti upotrebom novih delova, novih ili reperiranih sklopova prema oceni proizvođača ili njegovog predstavnika.

• Troškove otklanjanja kvara na mestu gde se kvar dogodio ili šlepovanje do maksimalne udaljenosti od 100 km, do najbližeg ovlašćenog servisa mreže PEUGEOT (ukoliko ovlašćeni servis utvrdi da kvar nije nastao nemarom korisnika, nestandardnim korišćenjem vozila, spoljnim uslovima...)


Napomene:

• Popravke izvršene u skladu sa ugovornom garancijom, ne produžavaju period njenog važenja. Posebno se napominje da se zamenom dela u okviru popravke pod garancijom, ne produžava njegovo važenje. Ugovorna garancija koja se odnosi na zamenjene delove, prestaje da važi sa datumom isteka garancije na vozilo. Ova pravila nisu prepreka za primenu zakonske garancije.

• Delovi ili sklopovi koji su zamenjeni u skladu sa ugovornom garancijom, postaju vlasništvo PEUGEOT-a


Ugovorna garancija ne pokriva:

Održavanje i podešavanja:

• Redovno održavanje i preglede potrebne za ispravan rad Vašeg vozila, navedene u Garantnoj i servisnoj knjižici, dodavanje aditiva i zamenu filtera za čestice nakon propisanih kilometraža, kao ni zamenu potrošnih delova (filter za ulje, vazduh, gorivo, klimu)

• Podešavanja ili nameštanja (trag točkova, balansiranje točkova, prednji most, vrata...)

• Zamenu delova podložnih normalnom trošenju koje zavisi od načina korišćenja vozila, pređene kilometraže, geografskih i klimatskih uslova u kojima se vozi, ukoliko ta zamena nije potrebna zbog neke neispravnosti. To su sledeći delovi:prednje i zadnje disk pločice (nakon pređenih 10.000 km), zadnji kočni sistem (nakon pređenih 15.000 km), prednji i zadnji kočni diskovi (nakon pređenih 20.000 km), mehanizam kvačila (nakon pređenih 20.000 km), klinasti kaiš sa španerima (nakon pređenih 20.000 km), prednji i zadnji amortizeri (nakon pređenih 30.000 km), prednje i zadnje gume, metlice brisača, sijalice, svećice, osigurači, akumulatori...


Korišćenje vozila:

• Vibracije i zvukove vezane za rad vozila, oštećenja poput dekoloracije, promena ili deformacija delova usled njihovog normalnog starenja

• Štete nastale usled korišćenja tečnosti, delova ili dodatne opreme koji nisu originalni ili potvrđenog odgovarajućeg kvaliteta, usled korišćenja neodgovarajućeg goriva ili goriva lošeg kvaliteta ili korišćenja bilo kojeg aditiva koji ne preporučuje Automobiles Peugeot

• Štete nastale usled prirodnih nepogoda, npr. grad, poplava, grom, oluja, kao ni štete prouzrokovane nesrećama, požarima ili krađama

• Posledice popravki, transformacija ili modifikacija koje konstruktor na odobrava i koje su izvedene od strane neovlašćenih lica

• Gume ne podležu PEUGEOT garanciji

• Sve druge troškove koji nisu izričito navedeni u ovoj ugovornoj garanciji ili zakonskoj garanciji, naručito troškove nastale usled eventualnog zadržavanja vozila, odnosno zbog nemogućnosti upotrebe vozila ili zbog propuštene zarade


Šta je potrebno da biste iskoristili sva prava iz ugovorne garancije:

• Priznavanje prava garancije, uslovljeno je stavljanjem na uvid uredno ispunjene Garantne i servisne knjižice , koja mora sadržati garantnu potvrdu koju je popunio distributer koji Vam je prodao vozilo

• Održavanje vozila mora biti redovno, u skladu sa propisima Automobiles PEUGEOT, što se mora dokazati kuponima periodičnog održavanja, računima...

• Odmah nakon otkrivanja eventualne greške, morate dovesti vozilo na popravku u ovlašćeni servis mreže PEUGEOT u toku radnog vremena. Svrha ove mere je Vaša sigurnost i sigurnost Vaših putnika, kao i sprečavanje pogoršavanja utvrđene greške. Prema tome, ugovorna garancija ne pokriva grešku i njene posledice, ukoliko ništa ne preduzmete odmah nakon otkrivanja greške.

• Takođe, morate se odazvati na svaki poziv ovlašćenog servisa, kako bi se vozilo odmah dovelo u ispravno stanje

• U slučaju nepoštovanja ovih pravila, Vi postajete odgovorni za sve buduće direktne ili indirektne posledice vezane za ispravan rad Vašeg vozila


Pravo na ugovornu garanciju, gubite u sledećim slučajevima:

• Ako su na vozilu izvršene modifikacije ili adaptacije koje nije predvideo ni odobrio Automobiles PEUGEOT ili ako nisu izvršene u skladu sa tehničkim uputstvima koje je propisao Automobiles PEUGEOT

• Ako je neispravnost nastala zbog nemara ili nepoštovanja pravila navedenih u uputstvima za rukovanje i u Garantnoj i servisnoj knjižici

• Ako se vozilo ne koristi na uobičajeni način ili se koristi za trke ili ako je bilo preopterećeno makar i kratkotrajno

• Ako je promenjen broj pređenih kilometara u brojaču kilometraže ili ako se stvarna kilometraža ne može odrediti sa sigurnošću


-->